AKTUALNOŚCI

28 lutego 2021

RDTL – poradnik dla pacjentów

Szanowni Państwo,

ścieżka pacjenta przez system ochrony zdrowia bywa długa i skomplikowana. Zgodnie z prawem polscy pacjenci powinni otrzymywać leczenie odpowiadające aktualnej wiedzy medycznej. Zdarza się jednak, że w ramach standardowego systemu refundacyjnego możliwości terapii wyczerpują się. 

więcej →
15 lutego 2021

Analiza: odsetek PKB na zdrowie w Polsce będzie spadać

Pomimo zapewnienia wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia z ustawy „6% PKB na zdrowie”, odsetek PKB przeznaczanego na ten cel w danym roku spadnie z poziomu 5,08% w 2021 r. do 4,71% dwa lata później. Według ekspertów Public Policy jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest system składkowy, zasilający budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem analityków podwyższenie składki zdrowotnej tylko o 0,25% pozwoliłoby na zwiększenie przychodów NFZ o 2,66 mld zł rocznie.

Nadzwyczajne rozwiązania
Według analizy kryzys gospodarczy spowodowany epidemią COVID-19 znacząco odbił się na sytuacji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Z danych publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że wartość składek przekazanych do NFZ była znacząco niższa niż w prognozie przychodów Funduszu, opublikowanej w czerwcu ubiegłego roku.

więcej →
11 lutego 2021

Public Policy w DGP


W Dziennik Gazecie Prawnej opublikowano artykuł dotyczący prac toczących się w sprawie zmiany wysokości składki zdrowotnej. Rozważanych kilka zmian: powszechna podwyżka składki, uszczelnienie i urealnienie składki – ta zmiana szczególnie dotyczyłaby osób prowadzących działalność gospodarzą i rozliczającą się liniowo – oraz zmniejszenie liczby ubezpieczonych w KRUS, a co za tym idzie, korzystających z preferencji w opłacaniu składki zdrowotnej. 

Rozważane są również scenariusze tzw. daniny solidarnościowej, czyli wpływów od grup o najwyższych dochodach. 

więcej →
12 stycznia 2021

Wplyw demografii na gospodarkę – money.pl

Zmiany demograficzne w Polsce oznaczają zmiany poziomu aktywności zawodowej w Polsce, a co za tym idzie spada liczba osób pracujących. Jak szacuje OECD ten trend się prawdopodobnie utrzyma, co będzie skutkowało obniżeniem PKB na osobę. 

więcej →