ZAKRES DZIAŁAŃ

PUBLIC & GOVERNMENTAL AFFAIRS

Public Policy  specjalizuje się w działaniach Public Affairs oraz Governmental Affairs. Prowadzimy wyłącznie projekty związane z sektorem ochrony zdrowia, przygotowując i realizując strategie dla przedsiębiorstw, ich związków, organizacji pozarządowych i eksperckich. W ramach tego rodzaju działalności:

Analizujemy otoczenie prawne oraz instytucjonalne dla naszych klientów.

Przygotowujemy analizy dotyczące poszczególnych elementów systemu ochrony zdrowia oraz perspektyw ich rozwoju.

Mapujemy kluczowych interesariuszy oraz ich opinie dla poszczególnych procesów oraz projektów.

Pomagamy budować relacje z interesariuszami.

Wspieramy działania komunikacyjne związane z procesami inwestycyjnymi oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw na poziomie lokalnym oraz krajowym.

PROJEKTY SPOŁECZNE

Realizujemy również projekty społeczne, przede wszystkim dla organizacji pacjentów, wspierając pozytywne zmiany w organizacji opieki nad pacjentami z chorobami onkologicznymi i rzadkimi.

SKONTAKTUJ SIĘ