Wojciech Wiśniewski

Wojciech Wiśniewski

właściciel

W latach 2014-2016 Wojciech Wiśniewski był lobbystą, zarejestrowanym w obu izbach polskiego Parlamentu. W tym okresie wspierał przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego w komunikacji ze wskazanymi grupami interesariuszy, prowadził również projekty społeczne m.in. na rzecz organizacji pacjentów.

W latach 2016-2019 Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i rzecznik Fundacji Onkologicznej Alivia, odpowiedzialny za przygotowanie i egzekucję strategii Public Affairs i Public Relations organizacji, kontakty z administracją publiczną, MPs, PAGs, KOLs i innymi interesariuszami. Reprezentował organizację w mediach oraz podczas wydarzeń branżowych. Organizował wydarzenia specjalne, konferencje prasowe oraz merytoryczne.

Marek Wleklik

konsultant

Dr farm., absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Przez ostatnich kilkanaście lat w prowadził w firmach Takeda oraz Nycomed działy Market Access, Public Affairs/Governmental Affairs, Business Development.

Osoba z wieloletnim doświadczeniem w nawiązywaniu strategicznych relacji z kluczowymi ośrodkami kształtującymi polski rynek farmaceutyczny.

Skutecznie realizował cele strategiczne w obszarach rozwoju biznesu, wprowadzał na rynek nowe produkty, innowacyjne technologie i zapewniał ich dostępność dla pacjentów. Odpowiedzialny za efektywne negocjacje, poszerzenia portfela produktów oraz za sprawne, skuteczne i terminowe przeprowadzenie procesów refundacyjnych.

Wojciech Wiśniewski

Trzon zespołu stanowią: Wojciech Wiśniewski i Marek Wleklik. Uzupełnia go grono konsultantów prowadzących poszczególne projekty. Współpracujemy również z ekspertami – m.in. z zakresu analiz klinicznych oraz ekonomiki ochrony zdrowia. Budujemy także kompetencje umożliwiające prowadzenie działalności analitycznej i publikacji raportów o kluczowych strategicznych wyzwaniach dla systemu ochrony zdrowia.

SKONTAKTUJ SIĘ