AKTUALNOŚCI

22 stycznia 2024

Budżet na ochronę zdrowia w 2024 r. obliczony według kreatywnego wskaźnika – komentarz dla prawo.pl

Niezmiennie postulujemy zmianę wyliczania wskaźnika nakładów na ochronę zdrowia. Jednakże biorąc pod uwagę sytuację finansów publicznych może się okazać, że w najbliższym czasie tej przestrzeni nie będzie.

Duży zespół spotyka się 13 lutego i na tym spotkaniu będziemy postulować zmiany i omawiać perspektywy finansowania ochrony zdrowia do roku 2027. Na dzisiaj nie mamy żadnej deklaracji ze strony resortu zdrowia, że chciałby zmienić sposób metodę obliczania nakładów na ochronę zdrowia w odniesieniu do PKB. Wiemy, że minister zdrowia postrzega to jako problem.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/budzet-na-ochrone-zdrowia-w-2024-r,525019.html