AKTUALNOŚCI

20 listopada 2023

Problemy w ochronie zdrowia będą się jeszcze pogłębiały – komentarz dla rp.pl

Z planu finansowego NFZ na przyszły rok wynika, że wszystkie przychody NFZ wyniosą prawie 169 mld zł (ze składek ok. 153,3 mld zł), a na świadczenia medyczne wydanych ma być prawie 157,6 mld zł. – Nakłady ze składek rosną głównie nominalnie, a nie realnie, w sporej części wynikając z inflacji – przypomina Wojciech Wiśniewski, ekspert ochrony zdrowia, prezes zarządu Public Policy.

Zwraca uwagę na to, iż już teraz zauważalne są zmiany demograficzne: starzenie się społeczeństwa i zmniejszanie się pokoleń, które mogą pracować, a więc opłacać składki. – Dla systemu ochrony zdrowia oznacza to, że mniej osób będzie płaciło składki na ubezpieczenie zdrowotne, a opieka nad osobami w poważnym wieku wymagać będzie coraz więcej pieniędzy – mówi. Uważa też, że potrzebna jest debata (a po niej decyzje) na temat sposobu finansowania systemu. Przypomina, że w Czechach składka zdrowotna wynosi ponad 13 proc.

Przeczytaj cały artykuł: https://www.rp.pl/biznes/art39432501-problemy-w-ochronie-zdrowia-beda-sie-jeszcze-poglebialy