AKTUALNOŚCI

11 lutego 2021

Public Policy w DGP


W Dziennik Gazecie Prawnej opublikowano artykuł dotyczący prac toczących się w sprawie zmiany wysokości składki zdrowotnej. Rozważanych kilka zmian: powszechna podwyżka składki, uszczelnienie i urealnienie składki – ta zmiana szczególnie dotyczyłaby osób prowadzących działalność gospodarzą i rozliczającą się liniowo – oraz zmniejszenie liczby ubezpieczonych w KRUS, a co za tym idzie, korzystających z preferencji w opłacaniu składki zdrowotnej. 

Rozważane są również scenariusze tzw. daniny solidarnościowej, czyli wpływów od grup o najwyższych dochodach. 

Jak przekonuje Wojciech Wiśniewski, prezes Public Policy, niezależnie od rozwiązań „szybki wzrost długu publicznego oraz zobowiązań budżetu państwa wynikających z ustawy o minimalnych nakładach na ochronę zdrowia sprawia, że w tym roku rząd stanie po raz pierwszy w historii przed realną koniecznością ograniczenia innych wydatków budżetu państwa w celu zapewnienia finansowania ochrony zdrowia. Stąd szukanie dodatkowych źródeł finansowania.”

Cały komentarz dostępny na stronie: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8093319,podwyzka-skladki-zdrowotnej-krus-ryczalt-danina-solidarnosciowa.html