AKTUALNOŚCI

3 sierpnia 2023

Rosną prywatne wydatki na zdrowie – komentarz dla rp.pl

– Niepokoi wzrost prywatnych wydatków i podniesienie się ich udziału w ogólnej kwocie przeznaczonej na zdrowie – uważa Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Udział wydatków prywatnych w systemie zdrowia jest jednym ze wskaźników tego, jak wydolna jest (lub nie jest) ochrona zdrowia finansowana z publicznych wpływów – mówi. Przypomina też, iż z analiz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że aż 12 lat różnicy w długości życia może wynikać z tego, jakimi dochodami ktoś dysponuje, w jakich warunkach żyje i jaki ma dostęp do systemu ochrony zdrowia.

– Skutecznym sposobem na zmniejszenie tej różnicy jest sprawnie działający system ochrony zdrowia. Nie wszystkich bowiem stać na prywatne usługi, a dla większości ludzi najpoważniejszą barierą w zadbaniu o zdrowie są kolejki do lekarzy, przychodni czy na zabiegi – dodaje Wiśniewski.

GUS oszacował także wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski. Było to 579 zł. W tym dopłata przez pacjenta wyniosła 352 zł, a refundacja – 227 zł. Warto przy tym dodać, iż z różnych szacunków wynika, że w zeszłym roku pacjenci nie wykupili kilkudziesięciu milionów (od 23 do 90) recept. – Najprawdopodobniej nie było ich stać – dodaje Wojciech Wiśniewski. A dzieje się tak w sytuacji, w której pewna liczba leków jest bezpłatna dla seniorów.

Czytaj więcej na rp.pl

https://www.rp.pl/biznes/art38895551-rosna-prywatne-wydatki-na-zdrowie