epidemia

7 kwietnia 2020

FINANSOWANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Przygotowaliśmy analizę wpływu kryzysu gospodarczego związanego z epidemią COVID-19 na finansowanie systemu ochrony zdrowia. Okazuje się, że Narodowy Fundusz Zdrowia może w bieżącym roku zanotować wpływy pochodzące ze składek niższe od 4,9 mld zł do 19,4 mld zł od planowanych, w zależności od przyjętego scenariusza. Obliczenia dla okresu do 2024 r. wskazują, że sumaryczne nakłady na […]