AKTUALNOŚCI

12 stycznia 2021

Wplyw demografii na gospodarkę – money.pl

Zmiany demograficzne w Polsce oznaczają zmiany poziomu aktywności zawodowej w Polsce, a co za tym idzie spada liczba osób pracujących. Jak szacuje OECD ten trend się prawdopodobnie utrzyma, co będzie skutkowało obniżeniem PKB na osobę. 

Przyjmując za miernik bogactwa kraju PKB na mieszkańca, bardzo poważny staje się scenariusz ubytku dobrobytu dla przyszłego pokolenia Polaków. Jest również bardziej optymistyczny scenariusz, ale opiera się on na znacznym udziale osób w wieku 50+ na rynku pracy. Aby jednak udział tej populacji był możliwy, konieczna jest poprawa stanu zdrowia osób starszych. Jak zauważa Wojciech Wiśniewski, prezes Public Policy, „jeżeli mamy pracować dłużej, musimy być zdrowi, również w jesieni życia. A liczba lat przeżytych w zdrowiu wciąż jest w Polsce zbyt mała. Przede wszystkim z powodu niezbyt zdrowego trybu życia, ale też kłopotów z dostępem do świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji czy do badań przesiewowych”.

Cały materiał dostępny jest na stronie: https://www.money.pl/emerytury/nasze-dzieci-beda-zyly-w-biedniejszym-kraju-polska-wyroznia-sie-w-rankingu-6596426957634528a.html